The Dance of the Mountain Fairy - Score

Szerző / Composer: Sárvári József
Cím / Title: A hegyi tündér tánca / The Dance of the Mountain Fairy
Hangszerelés / Instrumentation: Pikoló, Fuvola 1.2., Oboa, Fagott, B Klarinét 1-3, Basszusklarinét, Altszaxofon 1.2., Tenorszaxofon, Szárnykürt 1.2., F Kürt 1.2. Tenorkürt, B Trombita 1-3, Harsona 1-3, Tuba 1.2., Ütőhangszerek 1-3, Harangjáték
Formátum / Score Details: A/4 pdf
Terjedelem / Content: 101 pages
Időtartam / Estimated Duration: 6:30
Kompozíció éve / Year of Composition: 2021
Kiadás éve / Year of Publishing: 2022

A fúvószenekari mű a Perecesi Bányász Fúvószenekar fennállásának 110. évfordulójára íródott. A karakterdarab hangulatát meghatározza az aszimmetrikus lüktetés.
A darab nyitómotívumának ötletét a település nevében található ABC-s hangok betűjelei adták. A nyolc ütemes bevezető rész után, könnyed, tréfás hangulatú zenei egység következik, amelyben először a fafúvósokon szólal meg a tánc téma. A tutti megszólalást követően, a középszólamok táncos motívumára a dallamhangszerek válaszolnak. A két ellentétes irányú mixtúra találkozásából kromatikusan kinyíló, két ütemes rész vezet vissza a tánc témához.
A 4/4-es Misterioso középrész nyugodt dallama, a darab nyitómotívumához hasonlóan az E-E-C-E hangsort használja. Az első megszólalás szólóhangszereken, fuvolán és F kürtön történik a klarinétok jellegzetes kísérete mellett.
Az aszimmetrikus lüktetés visszatérése és a főtémára történő visszavezetés egy 12 ütemes imitációs jellegű zenei anyaggal történik. A rész végén egy párhuzamos kvintekbe rendezett, kemény hangzású motívummal és az ebből kiinduló kromatikus mixtúrával térünk vissza a könnyed tánc témához.
A visszatérést követően a finálé-jellegű gyors 4/4-es záró részben még egyszer felcsendül a „Pereces-téma” a trombiták fanfárszerű előadásában. A darab záró üteme lényegében egy 4/4-nek”álcázott” 7/8, ritmikus mottóként összegezve a műre végig jellemző aszimmetrikus lüktetést.
Hangszerelésemben arra törekedtem, hogy különböző felállású amatőr együttesek is előadhassák a művet. Ennek megfelelően viszonylag sok kiskottázást alkalmaztam, elsősorban az ad libitum hangszerek pótlására, kiváltására.

Ft3,000

You may also like..