A hangverseny.hu üzemeltetője, az Egy Hangversenyteremért Alapítvány (továbbiakban: Üzemeltető) a hangverseny.hu felületén, valamint az ehhez kapcsolódó tevékenysége során a felhasználói adatok kezelésében az 1992. évi LXIII. törvény (a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról), az 1995. évi CXIX. törvény (a kutatás és közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név- és lakcímadatok kezeléséről), valamint az 1998. évi VI. törvény (az egyének védelméről a személyes adatok gépi feldolgozása során) alapján az alábbi adatkezelési szabályokat érvényesíti:

    A Felhasználók hozzájárulnak, hogy az Üzemeltető kezelje a Felhasználók személyes és különleges adatait. Az Üzemeltető kijelenti, hogy a Felhasználói által megadott minden adatot, bizalmas információt, tényt bizalmasan kezel. Üzemeltető ugyanakkor fenntartja magának a jogot, hogy amennyiben Felhasználóval szemben a szolgáltatással való visszaélés vagy egyéb bűncselekmény gyanúja merül fel, a Felhasználó személyes adatait az illetékes hatóságok számára átadja. Az adatok egyéb célra csak az érintett kifejezett írásbeli hozzájárulásának megadása esetén kerülnek felhasználásra.
    A Felhasználói adatokba kizárólag az Üzemeltető erre jogosított munkatársai tekinthetnek bele. A Felhasználókról tárolt személyes adatokat (beleértve az e-mail címet és a cookie-kat is) az Üzemeltető harmadik fél számára nem szolgáltatja ki.
    Az Üzemeltető a vásárlás megtörténtéhez szükséges bankkártyás fizetés lebonyolítása előtt, alatt és után sem tárolja a bankkártya számot. A vásárlás folyamata és a bankkártyás fizetés két külön rendszerben történik. A regisztráció megtétele, a termékek kiválasztása és a megrendelés feladása a hangverseny.hu weboldalon, míg a bankkártyás fizetés lebonyolítása az OTP Bank Nyrt. üzemeltetése alatt futó weboldalon történik meg. Az Üzemeltető nem szerez információt a Felhasználó bankkártya adatairól, és az OTP Bank Nyrt. sem kapja meg a Felhasználó regisztrációs adatait.
    Az oldal szolgáltatásaiban való részvétel önkéntes. Az Üzemeltető gondoskodik arról, hogy szolgáltatásai révén a Felhasználókról megszerzett adatok felhasználása megfeleljen a mindenkor hatályos magyarországi jogszabályoknak.
    Az Üzemeltető vállalja, hogy a regisztráció során a Felhasználók által megadott e-mail címekre nem küld levelet, kivéve a hangverseny.hu szolgáltatásaihoz kapcsolódó tájékoztató anyagokat tartalmazó e-maileket, melyek fogadásába a Felhasználók regisztrációjukkal beleegyeznek.
    Az Üzemeltető minden tőle elvárható intézkedést megtesz az adatok biztonságos őrzésére, de nem vállal felelősséget az adatok megrongálódásáért, megsemmisüléséért vagy illetéktelen kezekbe kerüléséért műszaki hiba, természeti csapás, terror- vagy bűncselekmény esetén.
    A Szolgáltató megtesz minden tőle elvárható intézkedést, hogy az oldalaihoz való hozzáférés folyamatos és hibamentes legyen, de nem vállal felelősséget az esetlegesen fellépő hibákért, mely az oldalak nem megfelelő működését és/vagy esetleges adatvesztést okoz.
    A Felhasználók hozzájárulnak, hogy az Üzemeltető kezelje a Felhasználók személyes és különleges adatait. Az Üzemeltető kijelenti, hogy a Felhasználói által megadott minden adatot, bizalmas információt, tényt bizalmasan kezel. Üzemeltető ugyanakkor fenntartja magának a jogot, hogy amennyiben Felhasználóval szemben a szolgáltatással való visszaélés vagy egyéb bűncselekmény gyanúja merül fel, a Felhasználó személyes adatait az illetékes hatóságok számára átadja. Az adatok egyéb célra csak az érintett kifejezett írásbeli hozzájárulásának megadása esetén kerülnek felhasználásra.